top of page

Why It's Important to Save For Your Goals?

"Do something that your future self will be thankful for." Ang pag-iimpok, pag-iipon o pag-iinvest ay isa sa mga bagay na pwede nating ipagpasalamat pagdating ng araw. Dahil kung ano man ang itatabi mo ngayon, ito ay iyong mapapakinabangan. Maaaring magkaroon ng biglaang emergency - buti na lang nakapag-ipon ka. Gusto mo nang ipa-reserve ang inyong pangarap na bahay o kotse - buti na lang nakapag-invest ka. Pangarap mo na maging komportable ang iyong buhay kapag dumating ka sa puntong hindi ka na nakapagtatrabaho - buti na lang may retirement fund ka. Yan ang mga bagay na maaari ninyong mapaghandaan o mag-enjoy kapag nagsimula kang magtabi ng halagang komportable sa iyo na ilaan para sa inyong kinabukasan. Sa halagang 100 Pesos or One Thousand Pesos lang pwede ka nang magsimula ng iyong emergency fund, life milestone fund o retirement fund na sigurado akong ipagpapasalamat rin ninyo kapag ito'y inyo nang nasimulan. Maaari kitang tulungan na makapagsimula nito! I-click lang ang link sa ibaba for further assistance!