top of page

The Day I Got Covid-19

Updated: 1 hour ago

Nagpahinga lang tayo noong nakaraang 2 linggo para magpagaling mula sa sakit. Here's what I've learned so far.