top of page

๐Ÿ’™ Term Health vs Whole Life Health Insurance ๐Ÿ’™


Term Health Para ito sa mga B.T.I.D. investors na kukuha sila ng Term Health Plan dahil mas makakatipid sila dito at iipunin o i-invest na lang nila ang kanilang savings. Whole Life Health Para ito sa mga tao na gusto ma-maximize ang kada-sentimo na naihuhulog nila dahil sila ay naka-insured at may savings din kung sakali man hindi nila magamit ang insurance.