top of page

๐Ÿ“ˆ 15 MILLION is the Highest Non-Medical Coverage Limit We Can Assist You With!

Claiming that this year, mas makapagbigay tayo ng mas malaking coverage sa bawat Filipino nang mas mahabang panahon na may financial support na maiprovide sa kanila o sa family nila.